GRaZ GalerieRotterdam aan Zee
STudioRotterdam aan Zee .
Art in Residence & Expositie
Expositie

Vlemmings: "In april 2019 ga ik werken en exposeren in het douanehuisje in Maassluis. Ik ga daar met taal aan de gang. Mijn thema: Mag ik je water naar de zee dragen?"


Ideeschets TAAL, Art in Residence, Helma Vlemmings, Douanehuisje Maassluis, april 2019. MAG IK JE WATER, NAAR DE ZEE DRAGEN?

Thema: TAAL
Werktitel: MAG IK JE WATER, NAAR DE ZEE DRAGEN?

IDEESCHETS:
Helma Vlemmings start in april met haar -Art in Residence- in het douanehuisje van Maassluis. Er gaat iets ontstaan met het thema taal, zonder dat ze vooraf precies weet hoe het eindresultaat (proces of kunstwerk) er uit gaat zien. Dat maakt het wat haar betreft dynamischer en spannender. Gefascineerd door de kracht en schoonheid van taal (een van haar specialisaties als autonoom kunstenaar) gaat ze zelf en samen met bezoekers zinnen en woorden ontdekken die aan water gerelateerd zijn. Misschien lukt het om de ontdekkingstocht te verbijzonderen naar het water langs het huisje (*Scheur, Maas, Waterweg?) en naar de Noordzee. Ze heeft haar idee begin 2018 bedacht. Het feit dat ook de Waterwegprijs in 2019 TAAL als onderwerp heeft, sterkt haar in haar keuze voor het beleven van taal.

VOORBEELD:
Helma bedacht als werktitel: MAG IK JE WATER, NAAR DE ZEE DRAGEN? Een bestaande zin met een nieuwe verleidelijke dimensie. Het is tenslotte de Waterweg* (of?) die het water naar de zee ‘draagt’. Ze zocht bij deze zin een van haar bestaande verstilde foto’s. Een beeld dat in figuurlijke zin bij -water naar de zee dragen- past.

Zeekant, Hoek van Holland

Iedere lezer van deze ideeschets kent vast een aantal andere voorbeeldzinnen met water.

PASSIE voor WATER:
Helma heeft geen idee waar haar passie voor water vandaan komt. Ze groeide weliswaar op in een klein Brabants dorp in de buurt van de provincie Zeeland. Misschien dat daar haar liefde voor water is ontstaan. Veel later realiseerde ze zich, dat de enorme openheid van water en de dynamiek die op het water plaatsvindt haar aangenaam verrast. Op water is veel mogelijk en liggen de routes niet altijd vast.

SAMEN MET BEZOEKERS:
Samen met bezoekers woorden en zinnen zoeken en vinden, die gebaseerd zijn op water, is haar ambitie. De Nederlandse taal kent heel veel woorden en zinnen die water gerelateerd zijn. Die gevonden woorden en zinnen krijgen een extra dimensie. Een verleidelijke, verdiepende of verbeeldende dimensie welteverstaan. Samen de schoonheid van taal ontdekken en die combineren met het langsstromende water en beeldmateriaal.
Ze hoopt en verwacht dat water de bezoekers aanspreekt en uitnodigt tot meedoen. Geen makkelijke keuze maar het maakt haar Art in Residence, dynamischer en interessanter voor haar en de bezoekers. Hoe precies hoeft niet vooraf bepaald te worden, het mag ontstaan. Een ideeschets of leidraad is voldoende. Proces en resultaat worden vastgelegd, zodat bijzondere onderdelen of ervaringen bewaard blijven gedurende de maand en misschien wel langer.

Definitief RESULTAAT:
Helma gaat het douanehuisje volledig gebruiken. De binnenkant, de ramen en als het mogelijk is ook de buitenkant. Het zou geweldig zijn als de gezamenlijke zoektocht naar taal en beeld iets oplevert, dat permanent aan de omgeving van het douanehuisje kan worden toegevoegd. Een maand is kort en de zoektocht samen met bezoekers verdient misschien wel een erepodium.

KUNSTENAAR HELMA VLEMMINGS
Helma Vlemmings werkt als kunstenaar onder de naam Studio Rotterdam aan Zee (STRaZ)
Ze is in 2005 aan de Willem de Kooning Academie van Rotterdam afgestudeerd in de richting Autonoom. Haar specialisaties zijn: Verstilde fotografie & installaties met beeld & taal

Ze bedacht in 2013, voor de kunstroute van KUnSTPLAATS (thema Vrijheid) de installatie Vrijheid is mogen, kunnen én willen. ‘Acht maanden lang onderzocht ik wat vrijheid eigenlijk is, voor de wereld maar ook voor mij. Uiteindelijk kwam ik uit bij 3 werkwoorden en de zin: Vrijheid is mogen, kunnen én willen. Wie vrijheid ervaart staat niet altijd stil bij wat die 3 werkwoorden daadwerkelijk betekenen. Vrijheid geldt ten slotte niet alleen voor landen die niet vrij leven. Vrijheid is van alle tijden en van alle mensen. 
De 40 vrijheden die bij deze zin horen maakten de installatie bijna compleet. Die kun je ervaren als je in het gras ligt en jouw vrijheid overdenkt of door er tussendoor te lopen en je te realiseren wat vrijheid allemaal betekent. Met deze installatie ga ik graag met bezoekers het gesprek aan over vrijheid. Maar ik laat ze eerst ervaren hoe heerlijk het is om in het gras te liggen, in een heerlijk zonnetje en te genieten.’Meer over het Douanehuisje: een uniek gebouwtje op een bijzondere plaats.
Eens werden er schepen ‘in- en uitgeklaard’ en werd de Nieuwe Waterweg in de gaten gehouden vanuit een zeer gunstige positie op het havenhoofd. Schepen die groente uit het Westland vervoerden naar Engeland werden er gecontroleerd. De douane had er een goede uitkijkpost. Het gaat hier over het Douanehuisje aan de Govert van Wijnkade in Maassluis.

Dit Douanehuisje, gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw heeft verschillende bestemmingen gehad. Zoals gezegd controleerden de douanebeambten er het inkomende en uitgaande vervoer over water. In het Waterweggebied waren meer van dergelijke huisjes, maar het unieke van het Maassluise exemplaar is dat het uit steen is opgetrokken. De overige douanehuisjes waren van hout. Daarvan is er één overgebleven; dat staat op de Parkkade in Rotterdam.

In een later stadium werd het Douanehuisje in Maassluis gebruikt door de havenmeester. De bankjes bij het huisje vormden een ontmoetingsplek voor o.a. ‘hangouderen’. Zoals iedere stad die ‘iets heeft met water’ had Maassluis natuurlijk ook recht op een ‘leugenbankje’. Maar ook voorbijgangers konden er genieten van het heerlijke uitzicht over het water.

Tegenwoordig kan dit regelmatig gecombineerd worden met een bezoek aan een bijzondere expositie, demonstratie of andere activiteit in het huisje.

top
terug naar werk - overzicht
fotografie - installaties - projecten
Creative Cells ©